Kursy tańca

Mini Dance Club

Mini Dance Club powstał z myślą o najmłodszych tancerzach.
Nasz program jest dostosowany do możliwości dzieci w wieku od 2 do 7 lat.
Z powodzeniem wprowadzamy go na naszych zajęciach
i w licznych przedszkolach i szkołach, z którymi współpracujemy.
W latach 2018/2019 prowadziliśmy zajęcia taneczne
w ramach projektu unijnego:
Utworzenie nowych miejsc wraz z podniesieniem oferty edukacyjnej
w gliwickich przedszkolach”.

Staramy się, by lekcje tańca były prowadzone w sposób ciekawy,
kreatywny, zrozumiały i kontaktowy.
Uczymy krótkich, zabawnych układów
(z elementami tańca nowoczesnego,hip-hopu, tańca towarzyskiego, baletu)
– które kształtują poczucie rytmu, pamięć i koordynację ruchową.
Kładziemy nacisk na rytmizację ruchu, która – jako element koordynacji –
przyczynia się nie tylko do rozwoju sfery motorycznej dziecka, ale także
odgrywa ważną rolę w procesie nauki i przyswajania różnego rodzaju informacji.

Różnorodność zajęć pozwala na odkrywanie ukrytych talentów dzieci,
o których z radością informujemy rodziców.
Z radością obserwujemy postępy dzieci, z którymi pracujemy
od najmłodszych lat. Co pół roku organizujemy rodzinne występy
z nagrodami, na których dzieci prezentują nabyte umiejętności.
Na zajęciach tanecznych stawiamy przede wszystkim
na dobrą zabawę!

Martyna – właściciel
Tel. 516 066 920
Studio Tańca Magic Dance