Taniec dla dzieci

“Mini Dance Club” – taniec dla maluszków

Nic nie daje dzieciom
tyle stosownej pewności
siebie i umiejętności
zachowania się,
i nic ich tak nie pobudza
do obcowania z ludźmi,
jak taniec, przeto sądzę,
że należałoby uczyć je
tańczyć tak wcześnie,
jak są w stanie
tego się nauczyć.”
John Locke

“Mini Dance Club”
powstał z myślą o najmłodszych tancerzach.
Nasz program jest dostosowany do możliwości
dzieci w wieku od 2 do 7 lat. Z powodzeniem
wprowadzamy go na naszych zajęciach
i w licznych przedszkolach i szkołach,
z którymi współpracujemy. W latach 2018/2019
prowadziliśmy zajęcia taneczne w wielu
publicznych przedszkolach w ramach projektu
unijnego: „Utworzenie nowych miejsc wraz
z podniesieniem oferty edukacyjnej w gliwickich przedszkolach”.

Staramy się, by lekcje tańca były prowadzone
w sposób ciekawy, kreatywny, zrozumiały.
Uczymy krótkich, zabawnych układów
(z elementami tańca nowoczesnego, hip-hopu,
tańca towarzyskiego, baletu) – które kształtują
poczucie rytmu, pamięć i koordynację ruchową.
Kładziemy nacisk na rytmizację ruchu,
która odgrywa ważną rolę w procesie nauki
i przyswajania różnego rodzaju informacji.
W czasie lekcji tańca panuje swobodna atmosfera,
nie zapominamy o nieśmiałych dzieciach,
stopniowo pomagamy im w przełamaniu się.

Różnorodność zajęć pozwala na odkrywanie
ukrytych talentów dzieci, o których z radością
informujemy rodziców. Co pół roku
organizujemy rodzinne występy z nagrodami,
na których dzieci prezentują nabyte umiejętności.
Na zajęciach tanecznych stawiamy
przede wszystkim na uśmiech dziecka 🙂